Thrakika Ekkokistiria S.A.
Cotton Ginning Mill in Komotini, Greece