Ασφάλιση παραγωγής
Ασφάλιση παραγωγής

Ασφάλιση παραγωγής

A- A+
Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση παραγωγής από φυσικά φαινόμενα

Για πρώτη φορά στον τομέα της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια σε συνεργασία με την Interamerican εξασφάλισαν στους συνεργαζόμενους παραγωγούς το πλεονέκτημα της πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλισης της παραγωγής τους από φυσικά φαινόμενα, στην πραγματική αξία της παραγωγής και σε ομαδικό προνομιακό κόστος.

Μέχρι τώρα οι βαμβακοπαραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι μόνο στον ΕΛΓΑ.

Πως λειτουργεί η συμπληρωματική ασφάλιση της Interamerican:


Παράδειγμα συμπληρωματικής ασφάλισης

Ασφαλιζόμενη αξία

Ο ΕΛΓΑ υπολογίζει την ασφαλιζόμενη αξία ως εξής:

Μέση απόδοση που έχει ένα στρέμμα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και νομό (σε κιλά/στρέμμα)  x (επί) Μέση τιμή προϊόντος την τελευταία 5ετία (ευρώ/κιλό).

Πχ. 265 κιλά/στρέμμα x 0,43 €/κιλό = 114 €/στρέμμα (παράδειγμα)

Η Interamerican υπολογίζει την ασφαλιζόμενη αξία ως εξής:

  1. 150 €/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια
  2. 85 €/στρέμμα για τα ξηρικά χωράφια

Εκτίμηση ποσοστού ζημιάς

Γίνεται εκτίμηση ποσοστού ζημιάς από τους ελεγκτές του ΕΛΓΑ. Στην εκτίμηση αυτή βασίζεται και η αποζημίωση της Interamerican.

Ποσό αποζημίωσης

Η αποζημίωση του ΕΛΓΑ υπολογίζεται ως εξής:

Ασφαλιζόμενη Αξία x (ποσοστό ζημιάς -15%) x 0,88

Πχ, αν η ζημιά είναι 30%: 114 x (30% – 15%) x 0,88 = 15 €/στρέμμα (παράδειγμα)

Η Interamerican υπολογίζει: Ζημιά = Ασφαλιζόμενη αξία x ποσοστό ζημιάς

Στο παράδειγμα μας με ποτιστικό χωράφι: Ζημιά = 150 x 30% = 45 €/στρέμμα

Και άρα η ακάλυπτη ζημιά είναι: 45 – 15 = 30 €/στρέμμα

Η Interamerican αποζημιώνει το 90% της ακάλυπτης ζημιάς, δηλαδή:

Αποζημίωση Interamerican: 30 x 90% = 27 €/στρέμμα

Gallery

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter