Πιστοποίηση FiberMax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές CSF
Πιστοποίηση FiberMax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές CSF

Πιστοποίηση FiberMax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές CSF

A- A+
Πιστοποιημένο, ποιοτικό βαμβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες Fibermax, μέσω βιώσιμων γεωργικών πρακτικών

Το πρόγραμμα παραγωγής βαμβακιού «Πιστοποίηση FiberMax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές CSF» εφαρμόζεται σε συνεργασία με τη BASF από το 2015 και αποτελεί το βασικότερο κομμάτι της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαμβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax®, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρμογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράμματος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριμένα τις εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραμμα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία. 


Παραγωγή µε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές σημαίνει ότι σε όλα τα στα στάδια της καλλιέργειας λήφθηκαν υπόψη το περιβάλλον, οι παραγωγοί και η κοινωνία. Για να γίνει αυτό ακολουθείται ένα πρωτόκολλο, το οποίο κάθε χρόνο απαιτεί νέα στοιχεία και βελτιώσεις. 

Σύμφωνα με αυτό:

  • Οι πελάτες προμηθεύονται ένα premium βαμβάκι, καθώς οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσμια γνωστές για την υψηλή ποιότητα που παράγουν
  • Οι παραγωγοί απολαμβάνουν καλύτερη τιμή
  • Γίνονται συγκεκριμένες δράσεις και χορηγίες σε φορείς της τοπικής κοινωνίας
  • Τίθενται κάθε χρόνο μετρήσιμοι στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Δίδεται βαρύτητα στην κατάρτιση των παραγωγών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα προσωπικής προστασίας
  • Από το 2019  προσφέρεται στους συμμετέχοντες παραγωγούς δωρεάν ιατρική εξέταση (τσεκ-απ).

Στο report για τη χρονιά 2018/19 είναι καταγεγραμμένες όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος.

Οι δράσεις στον τομέα της αειφορίας τα επόμενα χρόνια στοχεύουν στην υγεία του εδάφους και την αναγεννητική γεωργία.

Μεγάλη βοήθεια στην εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών αποτελεί η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας, καθώς με αυτήν μειώνονται οι εισροές τόσο των λιπασμάτων και των φαρμάκων, όσο και του νερού άρδευσης.

Ιχνηλασιμότητα

Το πρόγραμμα CSF υπερέχει των άλλων προγραμμάτων βιώσιμης παραγωγής βαμβακιού σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της ιχνηλασιμότητας. Οι πληροφορίες για την καλλιέργεια στα αγροτεμάχια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπάρχουν στο internet και είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια δίνουν τεράστια βαρύτητα στην ιχνηλασιμότητα και παρέχουν τη δυνατότητα να ακολουθηθεί το βαμβάκι που παράγουν, από το εκκοκκιστήριο ως το ένδυμα που θα αγοράσει ο τελικός καταναλωτής.

Gallery

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter