Ευφυής γεωργία
Ευφυής γεωργία

Ευφυής γεωργία

A- A+
Για εξοικονόμηση εισροών, καλύτερες αποδόσεις, υψηλότερη ποιότητα, χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ευφυής γεωργία σημαίνει η κατάλληλη ενέργεια, στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή, με την κατάλληλη ποσότητα. Άρα ορθές γεωργικές πρακτικές, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση διαθέσιμων φυσικών πόρων και στη βέλτιστη χρήση των εισροών στη γεωργία. 

Στο βαμβάκι μέχρι πρόσφατα δεν είχε γίνει κάτι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με Αμερική, Αυστραλία και Βραζιλία, όπου θεωρούν ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να είναι ανταγωνιστικοί.

Στην Ελλάδα, σε σύγκριση με αυτές τις χώρες, το πρόβλημα είναι ο πολύ μικρός κλήρος. Ακόμη και μεγάλοι παραγωγοί βάμβακος έχουν την έκταση τους διεσπαρμένη σε πολλά κομμάτια, μακριά το ένα από το άλλο. Αυτό αποτρέπει τις επενδύσεις που χρειάζονται (μετεωρολογικοί σταθμοί, αισθητήρες κλπ), καθώς δεν είναι εφικτό να αγοράζονται για κάθε αγροτεμάχιο τους.

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια αποφάσισαν να παίξουν τον ρόλο του ενδιάμεσου και ξεκίνησαν το 2017/18 στη Ροδόπη την ευφυή γεωργία με την εφαρμογή του συστήματος Gaiasense της εταιρείας Neuropublic, όντας διαχειριστές του προγράμματος σε μια μεγαλύτερη έκταση.

Κατ' αρχήν παίρνονται δείγματα από τα χωράφια, τα οποία στέλνονται για εδαφολογική ανάλυση (εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα μιας εδαφολογικής ανάλυσης και της συμβουλής για λίπανση). Κάθε 5 ημέρες έρχονται φωτογραφίες από τους δορυφόρους Sentinel της ΕΕ. Οι πληροφορίες που δίνουν είναι εντυπωσιακές. Επίσης τοποθετούνται στην ευρύτερη περιοχή μετεωρολογικοί σταθμοί, αισθητήρες υγρασίας και εντομοπαγίδες.

Με τα συνολικά στοιχεία που συλλέγονται και τα ημερολόγια που συμπληρώνονται από τους γεωπόνους της επιχείρησης και καταγράφουν τις καλλιεργητικές φροντίδες των παραγωγών που συμμετέχουν, δίδονται συμβουλές στον κάθε παραγωγό ξεχωριστά για το πότε πρέπει να γίνει άρδευση, με ποια ποσότητα, για σωστή λίπανση αλλά και αντιμετώπιση ασθενειών.

Οι παραγωγοί πληρώνουν μια μικρή ετήσια συνδρομή. Για κάθε καλλιεργητική χρονιά κάθε παραγωγός παίρνει μία έκθεση για τα αγροτεμάχια του με όλα τα στοιχεία της καλλιέργειας (μια τέτοια έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ).

Η εμπειρία των παραγωγών που συμμετέχουν είναι πολύ θετική και έτσι αυξάνονται κάθε χρόνο τα στρέμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας.

Gallery

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter