Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

A- A+
Ιατρικές εξετάσεις (τσεκ απ) σε παραγωγούς του προγράμματος "Πιστοποίηση Fibermax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές (CSF)"

Η επιχείρηση πραγματοποιεί ιατρικές εξετάσεις (τσεκ απ) των παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Πιστοποίηση Fibermax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές (CSF)" από το 2019/20, στο πλαίσιο δράσης παροχής υπηρεσιών Ιατρικής σε βαμβακοπαραγωγούς.

Μέσω του προγράμματος πιστοποίησης, παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες βαμβακοπαραγωγούς για ιατρικό τσεκάπ χωρίς κανένα κόστος.

Το check up γίνεται από τους ιατρούς Δημήτρη Χαδόλια και Μαρία Αγαθοκλέους, που είναι και οι δύο Ειδικοί Ιατροί εργασίας MSc, διδάκτορες της Ιατρικής ΔΠΘ και φέτος περιλαμβάνει:

  • Κλινική εξέταση
  • Σπιρομέτρηση
  • Ακοόγραμμα
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Gallery

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter