Απολογισμός προγράμματος Cotton+ το 2021/22
Απολογισμός προγράμματος Cotton+ το 2021/22

Απολογισμός προγράμματος Cotton+ το 2021/22

A- A+
Τι τιμές πήραν οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο Cotton+

1. Τιμή ημέρας

 Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια είναι η μόνη επιχείρηση στην Ελλάδα που δίνει από το 2016 τη δυνατότητα στους παραγωγούς να κλείνουν την τιμή του βαμβακιού μέσω χρηματιστηρίου, για ένα διάστημα 12 μηνών και όχι μόνο την ημέρα που παραδίδουν το βαμβάκι τους. Πιο συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να κλείσει την τιμή από τον Φεβρουάριο μιας χρονιάς ως τον Φεβρουάριο της επόμενης.

 α) Κλείσιμο τιμής πριν την παράδοση 

Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να κλείσει, για μέρος της παραγωγής του, την τιμή του συσπόρου βάμβακος που θα παραδώσει την επόμενη χρονιά. Έτσι, έχει εξασφαλίσει από νωρίς μια τιμή πώλησης του προϊόντος του, για μέρος της παραγωγής του, και μπορεί να προσαρμόσει το κοστολόγιο του ανάλογα.

β) Κλείσιμο τιμής μετά την παράδοση

Ο παραγωγός λαμβάνει μια προκαταβολή και έχει τη δυνατότητα να «κλείσει» την τελική τιμή μέχρι και τον Φεβρουάριο, έχοντας εξασφαλισμένη την τιμή της σαιζόν. Έτσι, μέχρι και τον Φεβρουάριο υπάρχει μόνο πιθανό κέρδος ενώ σε περίπτωση πτώσης των χρηματιστηριακών τιμών, ο παραγωγός έχει εγγυημένη την ελάχιστη τιμή (αυτήν της σαιζόν). Η τιμή ημέρας, στην οποία μπορεί ο παραγωγός να πουλήσει την παραγωγή του, ανακοινώνεται καθημερινά από το site μας και όλα τα σημεία παράδοσης (εκκοκκιστήρια, χώροι συγκέντρωσης).

Τη χρονιά 2021-22, η τιμή ημέρας για τους παραγωγούς του Cotton+ έφτασε μέχρι τα 81,5 λεπτά/κιλό.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται πως εξελίχθηκε η διαφορά της τιμής ημέρας από τη βασική τιμή για τις χρονιές 2019-20, 2020-21 και 2021-22.2. Επιδότηση ποιότητας

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια ξεκίνησαν το 2018 να τιμολογούν το σύσπορο βαμβάκι που παραλαμβάνουν με βάση την ποιότητα του και συγκεκριμένα ανάλογα με την ποικιλία ή το πρόγραμμα πιστοποίησης.

Έτσι τα ποτιστικά χωράφια που είναι στο πρόγραμμα Certified Sustainable Fibermax (CSF) επιδοτούνται με 8 €/στρέμμα και τα ξερικά με 2€/στρέμμα, ενώ οι ποικιλίες  Elpida, Armonia, PRG 9048, Filia, Fibermax (εκτός προγράμματος CSF) με 4€/στρέμμα τα ποτιστικά και 2€/στρέμμα τα ξερικά.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πόσα λεπτά πήραν παραπάνω οι παραγωγοί από τις ποικιλίες αυτές:


 

Ποσοστό επί του 

Επιδότηση

Μέσος Όρος

 

συνόλου παραλαβών

Από-έως (λεπτά)

 

 

 

 

 

Cotton+

67,5

 

 

Επιδοτούμενες

37,7

 

 

CSF

19,7

2-2,9

2,64

Υπόλοιπες

18,0

1-1,4

1,01
3. Επιδότηση ολοκληρωμένης διαχείρισης

Τα Θρακικά Εκκοκιστήρια επιδοτούν την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη βαμβακοκαλλιέργεια με 1 λεπτά/κιλό. Το 2021/22 επιδοτήθηκε έτσι το 8,7% της παραγωγής.

 

4. Επιδότηση  χαμηλής υγρασίας

Σε όλες τις ποικιλίες που συμμετέχουν στο Cotton+  μετράται κατά την παράδοση η υγρασία και  επιδοτείται όταν αυτή είναι χαμηλή. Το 2021/22 βελτιώσαμε την επιδότηση αυτή σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι παραγωγοί ανταποκρίθηκαν και έτσι οι υγρασίες των παρτίδων Cotton+ που προσκομίσθηκαν μειώθηκαν και αντίστοιχα αυξήθηκαν τα επιπλέον λεπτά που πήραν οι παραγωγοί.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά κιλών από το Cotton+ σε κάθε υγρασία και οι μέσοι όροι της υγρασίας και των επί πλέον λεπτών τις 2 τελευταίες χρονιές.


Υγρασία

Επιπλέον λεπτά

%

 

Επιπλέον λεπτά

%

 

 

2021/22

 

 

2020/21

ως 6,4

5

20,62

 

4

10,84

6,5 - 7,4

4

25,24

 

3,5

19,21

7,5 - 8,4

3

21,25

 

3

19,93

8,5 - 9,4

2,5

11,36

 

2,5

15,91

9,5 - 10,4

2

7,71

 

2

10,25

10,5 - 11,4

1,5

4,26

 

1,5

5,78

11,5 - 12,4

1

2,51

 

1

5,31

12,5 - 13,4

0,5

2,56

 

0,5

3,30

13,5 - 16 

0

4,49

 

0

9,47

 

2021/22

 

 

2020/21

 

Σύνολο Cotton+

3,37

100,00

 

2,46

100,00

 

2021/22

 

 

2020/21

 

Μέση υγρασία

8,33

 

 

9,27

 


5. Επιδότηση υψηλής παραγωγής

Το 2021 για πρώτη φορά εφαρμόσαμε πιλοτικά την επιδότηση υψηλής παραγωγής για όσους καλλιεργούν επιδοτούμενες ποικιλίες. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό πήραν πέραν της στρεμματικής επιδότησης και έξτρα λεπτά ανά κιλό για τα κιλά που ήταν πάνω από το πλαφόν (280 για τα ποτιστικά και 100 για τα ξηρικά). Ήδη ανακοινώθηκε ότι το 2022/23 μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα όποιος θέλει, με αυξημένη μάλιστα επιδότηση.

 

6.Μεταφορικά

Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι για παράδοση στα κέντρα συγκέντρωσης. Όποιος φέρει το βαμβάκι του στα εκκοκκιστήρια μας στην Κομοτηνή παίρνει και επιπλέον μεταφορικά.

 

 

 Τι απέδωσε το Cotton+ στους παραγωγούς συνολικά

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 3 κατηγορίες ποικιλιών στο Cotton+, το ποσοστό τους στο Cotton+ και τα επιπλέον λεπτά που πήραν από την υγρασία, την ποιότητα και το σύνολο της επιπλέον τιμής. Εδώ είναι μόνο οι ποσότητες που είχαν υγρασία μικρότερη από 13,5, άρα έπαιρναν επιδότηση υγρασίας. Στην ποιότητα εμπεριέχεται η επιδότηση ανά στρέμμα, η επιδότηση πιστοποίησης AGRO και η επιδότηση για τα κιλά πάνω από το πλαφόν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

 

Ποικιλίες

Ποσοστό

 

Από Υγρασία

Ποιότητα

ΣΥΝΟΛΟ

CSF

29,5

 

3,39

2,77

6,16

Επιδοτούμενες

26,5

 

3,52

1,07

4,59

Άλλες

44,0

 

3,35

0,17

3,52

 


Εδώ είναι ο ίδιος πίνακας για όλες τις παρτίδες του Cotton+, όλες δηλαδή που είχαν υγρασία ως 16%.

 

Ποικιλίες

Από Υγρασία

Ποιότητα

ΣΥΝΟΛΟ

CSF

3,23

2,64

5,87

Επιδοτούμενες

3,30

1,01

4,31

Άλλες

3,15

0,20

3,35

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗΌταν ξεκινήσαμε το Cotton+ στόχοι μα ήταν:

        Να πριμοδοτείται η ποιότητα: Βελτίωση της τιμής μέσω της παραγωγής βαμβακιού μεγαλύτερης αξίας και όχι υποσχέσεων ή «ειδικών συμφωνιών»

        Ο κάθε παραγωγός να έχει τη δική του τιμή, αποκλειστικά και μόνο λόγω των επιλογών του

Με χαρά βλέπουμε ότι η πολιτική μας αυτή υιοθετήθηκε από τους παραγωγούς-συνεργάτες μας και έτσι βελτιώθηκε ουσιαστικά τόσο η ποιότητα του βαμβακιού, όσο και η τιμή που αυτοί απολαμβάνουν. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κάποια παραδείγματα για τις τιμές που απόλαυσαν κάποιο παραγωγοί για το σύνολο της παραγωγής τους (μεμονωμένες παρτίδες πήραν ακόμη υψηλότερες τιμές).

 

ΚΙΛΑ

ΤΙΜΗ (λεπτά)

ΝΟΜΟΣ

6.740

86,0

ΡΟΔΟΠΗ

14.580

84,5

ΡΟΔΟΠΗ

13.930

84,4

ΡΟΔΟΠΗ

53.890

82,8

ΣΕΡΡΕΣ

32.290

82,6

ΣΕΡΡΕΣ

51.050

82,6

ΣΕΡΡΕΣ

65.230

82,1

ΕΒΡΟΣ

178.500

82,1

ΡΟΔΟΠΗ

54.320

82,0

ΣΕΡΡΕΣ

72.810

80,9

ΣΕΡΡΕΣ

10.600

80,8

ΡΟΔΟΠΗ

 

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter