Βάζει φωτιά στην αγορά βάμβακος η Ινδία
Βάζει φωτιά στην αγορά βάμβακος η Ινδία

Βάζει φωτιά στην αγορά βάμβακος η Ινδία

A- A+
Η αγορά ήταν ήδη ανοδική λόγω της γενικευµένης πορείας των εµπορευµάτων µαζί µε τα θετικά θεµελιώδη στο βαµβάκι.

Νέα Υόρκη

Επιπρόσθετα ήρθε η ανακοίνωση της Ινδίας για άρση του δασµού εισαγωγής που ήταν σε ισχύ µε σκοπό την προστασία των τιµών στο εσωτερικό της Ινδίας. Τώρα παίρνουν την απόφαση να καταργήσουν το 11% δασµό µέχρι τον Σεπτέµβριο για ν’ αποφορτίσουν τις τιµές, οι οποίες έχουν ξεφύγει, και να βοηθήσουν τα κλωστήρια να βρουν ποσότητες. Παραµένει η ανησυχία για τις συνθήκες ξηρασίας στο Τέξας, που αποτελεί την καρδιά βαµβακοκαλλιέργειας των ΗΠΑ.

Ελληνική αγορά

Συνεχίζονται µε σταθερό ρυθµό χωρίς εξάρσεις οι προπωλήσεις εκκοκκισµένου της νέας σοδειάς εν µέσω µιας ανοδικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Παράλληλα και οι παραγωγοί αρχίζουν να κλείνουν σε τιµή κοµµάτι της επερχόµενης παραγωγής τους σε ιστορικά πολύ υψηλές τιµές. Ο ∆εκέµβριος ‘22 εξακολουθεί να σηµειώνει νέα υψηλά και το δολάριο δυνατό. Όσο οι τιµές των εµπορευµάτων είναι στα ύψη, ακούγονται φιξαρίσµατα. ∆εδοµένου πως αποτελούµε την πρώτη χώρα στο Βόρειο ηµισφαίριο που συγκοµίζει, είναι πολύ πιθανό να µπορέσουµε να επωφεληθούµε τις τιµές ρεκόρ στο βαµβάκι.


Πηγή: Agronews

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter