CFS: Ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τους αγρότες που το επέλεξαν
CFS: Ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τους αγρότες που το επέλεξαν

CFS: Ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τους αγρότες που το επέλεξαν

A- A+
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ & BASF

Ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα Certified Sustainable FiberMax (CSF) ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περιοχή της Θράκης και για έκτη συνεχή χρονιά η αποδοχή του συνεχίζει να επεκτείνεται στη συνείδηση των παραγωγών και της βιομηχανίας. Η αποδοχή και η συνεχιζόμενη αύξηση εδραιώνονται περαιτέρω, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες αποκομίζουν χειροπιαστά οφέλη, σε αυτό που ο καθένας  ξέρει να κάνει καλύτερα. 

Βασικός στόχος της BASF μέσα από το πρόγραμμα CSF είναι να προσφέρει στον Έλληνα παραγωγό το μέσο για την παραγωγή ενός διαφοροποιημένου, ποιοτικού και με βιώσιμες πρακτικές παραγόμενου βαμβακιού, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς βαμβακιού και θα του προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην εμπορία του. Με το  πρόγραμμα CSF, η BASF κάνει πράξη τη δέσμευσή της για ένα αειφόρο μέλλον στη γεωργία.

Η συνεργασία μας με τα Θρακικά Eκκοκκιστήρια είναι ο πυλώνας υλοποίησης του προγράμματος CSF στην περιοχή της Θράκης και το εφαλτήριο για την περαιτέρω διείσδυση του προγράμματος στα επόμενα στάδια της αλυσίδας αξίας βαμβακιού, τόσο στην παραγωγή νήματος CSF, όσο και στην παραγωγή υφάσματος CSF.

Όμως ας αναρωτηθούμε, γιατί άραγε ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα βρήκε τόση αποδοχή στην περιοχή της Θράκης;

Όλα ξεκινούν να υλοποιούνται όταν σκέψεις και οράματα για την αναβάθμιση του Ελληνικού βαμβακιού μπαίνουν σε εφαρμογή, μέσα από συνεργασίες που συμφωνούν στον ίδιο στόχο.

H αρχική σκέψη και η κινητήριος δύναμη  για να γίνει το Ελληνικό βαμβάκι αναγνωρίσιμο, να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα, προσαρμοσμένη στις μελλοντικές απαιτήσεις της ιχνηλασιμότητας, σε όλα τα στάδια παραγωγής, βρήκε άμεση αποδοχή από τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια. Eξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει διαφορετική έκβαση στην επικοινωνία της αρχικής σκέψης, από μια βιομηχανία που πάντα πρωτοπορεί και καινοτομεί στον χώρο της.

Για να γίνουν όμως οι αρχικές μας συζητήσεις πράξη,  απαιτούσετην δημιουργία και  εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου γεωργικών πρακτικών, σε συμφωνία  με τις δεσμεύεις και στοχεύσεις για την κλιματική αλλαγή, όπως αυτές έχουν περιγραφεί  από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών - στόχος 12 (Υπευθυνότητα στην παραγωγή και την κατανάλωση).

Όταν υπάρχει κοινή δέσμευση και στόχευση, όλα στη συνέχεια παίρνουν τον δρόμο τους.Ετοιμάστηκε το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν συνεργασίες σε πολλά επίπεδα, αναπτύχθηκαν συστήματα καταγραφής και αποτύπωσης, συστήματα επικοινωνίας και προβολής της προσπάθειας και φτάσαμε στο 2021 να έχουμε τα εξής ως δεδομένα του προγράμματος και ένα παραγόμενο προϊόν που πλέον ζητείται επώνυμα και κατά προτεραιότητα από τους αγοραστές.

 

Παραγωγοί CSF

Συνολικά Στρέμματα

Παραγόμενα δέματα

Πριμοδότηση προγράμματος

CSF

403

38.210

18.066

5€/στρ

Tα στοιχεία του 2021 αποδεικνύουν τα περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης του προγράμματος στην περιοχή της Θράκης,  αλλά όπως προαναφέρθηκε και μια μοναδική ευκαιρία που υπάρχει στην περιοχή, ώστε η ήδη υπάρχουσα άτυπη παραγωγή νήματος και υφάσματος CSF, να μετασχηματιστεί σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, που θα αναδείξει το βαμβάκι της Θράκης ως υπόδειγμα καλής πρακτικής και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εταιρειών στον ίδιο κλάδο.

Όλοι γνωρίζουμε την πίεση που έχει δεχτεί η κλωστοϋφαντουργία στην χώρα μας,όμως τα νέα οργανωτικά δεδομένα στην παραγωγή σε συσχέτιση με τα νέα δεδομένα της πανδημίας , σηματοδοτούν μια πολύ θετική κινητικότητα  στις υπάρχουσες βιομηχανίες και η Θράκη έχει στην περιοχή της μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες του κλάδου.

Τόσο η BASF Ελλάς, όσο και τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια παραμένουμε δεσμευμένοι στην από κοινού προσπάθεια να αναδείξουμε τόσο το παραγόμενο  βαμβάκι της Θράκης, όσο και τις υπό εξέλιξη οριζόντιες συνέργιες, ως υπόδειγμα βέλτιστων πρακτικών και συνεργιών, για επιστροφή ακόμη μεγαλύτερου οφέλους στον  βαμβακοπαραγωγό της Θράκης.

Επιπλέον η BASF,τόσο σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών με το πρόγραμμα e3αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με το πρόγραμμα CSF, έχει οργανώσει και εστιάσει τις προσπάθειές της στην ανεύρεση και προσέλκυση ενδιαφέροντος από  γνωστά ονόματα της παραγωγής και εμπορίας τελικών προϊόντων ένδυσης, έτσι ώστε η προσπάθεια CSF & CSF Upper να  γίνει αναγνωρίσιμη και στο “Ράφι”. 

Πηγή: xronos.gr

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter