∆ιορθωτικές κινήσεις λόγω κερδοσκοπικών ρευστοποιήσεων
∆ιορθωτικές κινήσεις λόγω κερδοσκοπικών ρευστοποιήσεων

∆ιορθωτικές κινήσεις λόγω κερδοσκοπικών ρευστοποιήσεων

A- A+
Τα βαµβάκι συνεχίζει τη διόρθωση, η οποία οφείλεται σε ρευστοποιήσεις κερδοσκόπων τοποθετηµένων στην άνοδο.

Γιάννης Παπαδογιάννης


Προφανώς έκριναν πως στα επίπεδα που είχε φτάσει η αγορά το περιθώριο περαιτέρω ανόδου ήταν µικρό και προτίµησαν να βγουν από τις θέσεις τους. Βέβαια, για τεχνικούς λόγους, η αγορά όσο πιέζεται θα βρίσκει στήριξη στα φιξαρίσµατα τιµών από κλωστήρια, που έχουν πολλά συµβόλαια σε ανοιχτή τιµή. Παράλληλα, να σηµειωθεί ότι οι τιµές νέας σοδειάς (∆εκέµβριος ‘22) σηµείωσαν µικρότερη πτώση -2 σεντς ανά λίµπρα, όταν οι φετινοί µήνες έχασαν περίπου 5 σεντς ανά λίµπρα.

Μαζί µε τις προπωλήσεις εκκοκκισµένου για τη νέα σοδειά, άρχισαν και οι κουβέντες για προαγορές σύσπορου σε τιµές γύρω από τα 70 λεπτά το κιλό. Στο εκκοκκισµένο εξακολουθεί η διστακτικότητα και από τις δύο µεριές. Οι πωλητές είναι επηρεασµένοι από τα φετινά µεγάλα πριµ, ενώ οι αγοραστές διστάζουν να χτίσουν µια θέση στη σοδειά µας µε πριµ 7-8 σεντς επί του χρηµατιστηρίου. Επειδή το χρηµατιστήριο βρίσκεται στα ύψη οπότε και υπάρχει πάντα στο µυαλό τους ο φόβος ενός απότοµου ξεφουσκώµατος τόσο στο χρηµατιστήριο όσο και στην αποκαλούµενη βάση της σοδειάς µας.

Πηγή: Agronews

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter