∆ραστηριότητα στη νέα σοδειά βάµβακος µε κάποιες προπωλήσεις
∆ραστηριότητα στη νέα σοδειά βάµβακος µε κάποιες προπωλήσεις

∆ραστηριότητα στη νέα σοδειά βάµβακος µε κάποιες προπωλήσεις

A- A+
Συνεχίζεται η υψηλή µεταβλητότητα στα συµβόλαια της φετινής σοδειάς (Ιούλιος ‘23), ενώ σε αυτά της νέας σοδειάς (∆εκέµβριος ‘23) οι συνεδριάσεις είναι πιο ήπιες.

Γιάννης Παπαδογιάννης


ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Οι βασικοί λόγοι της ανόδου είναι η καλή πορεία των αµερικανικών πωλήσεων, που προµηνύει στενότητα για τη συγκεκριµένη σοδειά και η ανοδική τεχνική αντίδραση από το κλείσιµο κερδοσκοπικών θέσεων ή από τα φιξαρισµατα ανοιχτών συµβολαίων. Στα χρηµατιστήρια υπάρχει στήριξη, που οφείλεται στην καλή εµπορική πορεία της Αµερικής, εντούτοις η πίεση είναι εµφανής στα χρηµατιστηριακά πριµ των υπόλοιπων σοδειών πλην Αµερικής (Βραζιλία, Ινδία).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Είναι λίγο καλύτερα αυτή την εβδοµάδα από πλευράς ζήτησης. Βλέπουµε πλέον περισσότερη δραστηριότητα στη νέα σοδειά µε προπωλήσεις µόνο όταν η βάση είναι ανταγωνιστική (κάτω από 5 σεντς πριµ επί των τιµών ∆εκεµβρίου ‘23). Η εκτίµηση των αγοραστών είναι πως το πριµ θα συνεχίσει να πιέζεται όσο η Βραζιλία πουλάει επιθετικά τα αποθέµατά της. Η Τουρκία άρχισε να απορροφά τα τοπικά της στοκ, που είναι πολλά, ενώ όλοι αντιλαµβάνονται τη µείωση της κατανάλωσης ίνας από κλωστήρια. Για να πουλήσουµε πιο εύκολα τα βαµβάκια µας πρέπει να εναρµονιστούµε στις τιµές των ανταγωνιστικών σοδειών (πλην Αµερικής).


Πηγή: agronews.gr

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter