∆ύσκολη η πώληση για τα βαριά µεταβροχικά
∆ύσκολη η πώληση για τα βαριά µεταβροχικά

∆ύσκολη η πώληση για τα βαριά µεταβροχικά

A- A+
Οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να είναι χαµηλού τζίρου, µε στενό εύρος τιµών και φυσικά χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Γιάννης Παπαδογιάννης


Νέα Υόρκη

Εφόσον δεν προκύψουν σηµαντικά νέα, ενδεχοµένως το χρηµατιστήριο να κινείται µε αυτό το µοτίβο µέχρι τα Χριστούγεννα. Η ζήτηση στη φυσική αγορά παραµένει ισχυρή και αυτό αποτυπώνεται κάθε εβδοµάδα στις εξαγωγές / φορτώσεις αµερικανικής σοδειάς. Ακόµα και στο ενδεχόµενο πτώσης, αναλυτές θεωρούν πως η αγορά θα αντιστέκεται για τεχνικούς λόγους από τα κλεισίµατα τιµών σε ανοιχτά συµβόλαια των κλωστηρίων.

Ελληνική αγορά

Τα βαµβάκια που έχουν υποβαθµιστεί ελαφρά ή καθόλου από τις βροχές µπορούν και πωλούνται µε σχετική ευκολία προς όλες τις παραδοσιακές µας αγορές. Οι τιµές ποικίλουν ανάλογα µε το πόσο προβροχικά ή µεταβροχικά είναι, εντούτοις οι εκκοκκιστές τα προσφέρουν µε δυσκολία. Αντιθέτως τα βαριά µεταβροχικά, για τα οποία υπάρχει διαθεσιµότητα,  ακόµα αποφεύγονται από τα κλωστήρια λόγω χρώµατος. Θεωρητικά το πριµ επί του χρηµατιστηρίου για αυτά τα βαµβάκια θα ήταν µεταξύ 2-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές Μαρτίου ‘22.


Πηγή: Agronews

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter