Δράση παροχής υπηρεσιών Ιατρικής από την εταιρεία μας σε βαμβακοπαραγωγούς
Δράση παροχής υπηρεσιών Ιατρικής από την εταιρεία μας σε βαμβακοπαραγωγούς

Δράση παροχής υπηρεσιών Ιατρικής από την εταιρεία μας σε βαμβακοπαραγωγούς

A- A+

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια θα εφαρμόσουν φέτος το πρόγραμμα «Πιστοποίηση Fibermax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές CSF» για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Παραγωγή µε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές σημαίνει ότι σε όλα τα στα στάδια της καλλιέργειας λήφθηκαν υπόψη το περιβάλλον, οι παραγωγοί και η κοινωνία.

Στους παραγωγούς εκτός από την καλύτερη τιμή που απολαμβάνουν για το βαμβάκι τους προσπαθούμε κάθε χρόνο να παρέχουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες, ώστε να αναπτυχθεί μια υγιής σχέση συνεργασίας, επωφελής για όλους. Έτσι επιδοτούμε την αγορά σπόρου, χρηματοδοτούμε την καλλιέργεια, δίνουμε τη δυνατότητα προπωλήσεων όλο το χρόνο, κάνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια και πολλά άλλα.

Το καινούργιο φέτος είναι ότι οι παραγωγοί που μετέχουν στο πρόγραμμα CSF, έχουν τη δυνατότητα να περάσουν ιατρικό check up χωρίς κανένα κόστος. Το check up γίνεται από τους ιατρούς Δημήτρη Χαδόλια και Μαρία Αγαθοκλέους, που είναι και οι δύο Ειδικοί Ιατροί εργασίας MSc, διδάκτορες της Ιατρικής ΔΠΘ και φέτος περιλαμβάνει:

 • Κλινική εξέταση
 • Σπιρομέτρηση
 • Ακοόγραμμα
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Πόσο σημαντικές είναι τέτοιες εξετάσεις;  Δείτε τι γράφει ο ιατρός κ. Χαδόλιας:

 

Πρωτοποριακή  δράση παροχής  υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας σε βαμβακοκαλλιεργητές. Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία των Θρακικών Εκοκκιστηρίων.
 • Χαδόλιας Δημήτριος
 • Ειδικός Ιατρός εργασίας MSc
 • Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ

 

Η διατήρηση του επιπέδου υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης στην εργασία, η υιοθέτηση ασφαλών εργασιακών πρακτικών, αποτελούν στόχους  κάθε προηγμένης κοινωνικής δομής. Η διατήρηση του επιπέδου υγείας των εργαζομένων και η παροχή ενός <<υγιεινού>> περιβάλλοντος εργασίας συνεπάγεται αυξημένη παραγωγικότητα, μειωμένο απουσιασμό, υψηλό βαθμό εργασιακής ικανοποίησης.  Έχει αποτιμηθεί πως το καθένα ευρώ που δαπανά μια επιχείρηση στην πρόληψη σε βάθος χρόνου της  επιστρέφει επτά. Η παρουσία του ειδικού Ιατρού Εργασίας, έχει νομοθετηθεί ως επιβεβλημένη για μια σειρά επιχειρήσεων και εργοδοτών με κριτήρια που κυρίως σχετίζονται  με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτή. Βάση του ανωτέρου κριτηρίου είναι προφανές πως μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων, δεν καλύπτεται από υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας παρόλο που η εφαρμογή της σε πληθυσμιακή βάση θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα βάση των πληθικών κριτηρίων είναι νομοθετικά επιβεβλημένη η κάλυψη από Ιατρό Εργασίας  λόγου χάρη υπαλλήλων μιας δημοτικής βιβλιοθήκης (χωρίς διόλου να υποτιμούνται οι εκεί παράγοντες επαγγελματικής νοσηρότητας π.χ. ψυχοκοινωνικοί), τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πρόνοια για εργάτες μικρών συνεργείων, τεχνίτες ή γεωργούς.

Παρότι στο οργανόγραμμα του Εθνικού  Συστήματος Υγείας προβλεπόταν η παρουσία Ειδικού Ιατρού Εργασίας   στα Κέντρα Υγείας,  ο σχετικός σχεδιασμός δεν προχώρησε ποτέ με αποτέλεσμα  μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες που ασκούν αντικειμενικά εργασίες αυξημένης επικινδυνότητας να  παραμένουν ακάλυπτες.

Η πρωτοβουλία της διοίκησης των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων να εντάξει όσους από τους συμβεβλημένους με αυτή παραγωγούς το επιθυμούν σε ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας που χρηματοδοτεί με ίδιους πόρους αποτελεί την πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια κάλυψης ελεύθερων επαγγελματιών από υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας. Πρόκειται για εργαζομένους που εκτίθενται και στους τέσσερις τύπους παραγόντων κινδύνου:

 1. -Βιολογικοί κίνδυνοι. (βακτήρια, ιοί, μικροοργανισμοί, επαφή με ζώα)
 2. -Χημικοί κίνδυνοι (φυτοφάρμακα)
 3. -Φυσικοί κίνδυνοι (ψύχος, υψηλή θερμοκρασία, δονήσεις,  ηλιακή ακτινοβολία, άρση βάρους, ηλεκτρισμός)
 4. -Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, εργασιακό στρες

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων περιλαμβάνονται:

 • Κλινική εξέταση από Ειδικό Ιατρό Εργασίας- αξιολόγηση ικανότητάς  προς εργασία.
 • Συσχέτιση των κλινικών ευρημάτων με συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες-εκθέσεις.
 • Παροχή συμβουλευτικής, υπόδειξη ασφαλών εργασιακών πρακτικών.
 • Διενέργεια επιπρόσθετων εξετάσεων (ακοόγραμμα, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπιρομέτρηση) από τον Ιατρό Εργασίας.
 • Αξιολόγηση των ευρημάτων και εξαγωγή  οδηγιών και συμπερασμάτων.
 • Ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας με σκοπό την υιοθέτηση ασφαλέστερων εργασιακών πρακτικών.
 • Η δράση διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον ισχύοντα Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

Καταληκτικά τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια χρηματοδοτώντας την καινοτόμο αυτή δράση, κάνουν το πρώτο βήμα,  φιλοδοξούν  να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και της καλλιέργειας  κουλτούρας πρόληψης σε πληθυσμιακή βάση ξεκινώντας από τους συμβεβλημένους  βαμβακοκαλλιεργητές που αναμφίβολα αποτελούν πολύτιμα  μέλη της μεγάλης  οικογένειας  συνεργατών τους.

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter