Έναρξη παραλαβών - Όσα ισχύουν για τη χρονιά 2022-23
Έναρξη παραλαβών - Όσα ισχύουν για τη χρονιά 2022-23

Έναρξη παραλαβών - Όσα ισχύουν για τη χρονιά 2022-23

A- A+
Τιμή ημέρας, υψηλότερες επιδοτήσεις υγρασίας και ποικιλίας, άμεση πληρωμή και όπως πάντα αξιοπιστία

Οι παραλαβές συσπόρου έχουν ήδη ξεκινήσει στην περιοχή μας και γι’ αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους παραγωγούς για τα όσα θα ισχύσουν κατά τη φετινή περίοδο συγκομιδής.

1. Τιμή ημέρας

Όπως και πέρυσι, η τιμή πώλησης του συσπόρου θα ανακοινώνεται καθημερινά στις 08:00 από το site μας («Ημερήσια τιμή συσπόρου») και όλα τα σημεία παράδοσης (εκκοκκιστήρια, χώροι συγκέντρωσης).

Ο παραγωγός μπορεί να πληρωθεί

 • με την τιμή ημέρας («κλειστή» τιμή)

ή

 • σε μεταγενέστερο χρόνο («ανοιχτή» τιμή)

 

2. Ανοιχτή τιμή

Εάν κατά την παράδοση ο παραγωγός δεν επιθυμεί να πληρωθεί με την τιμή ημέρας, μπορεί να επιλέξει να αφήσει την τιμή «ανοιχτή» και να πληρωθεί με βάση κάποια μελλοντική τιμή ημέρας.

Με τον τρόπο αυτό, ο παραγωγός αποφασίζει μόνος του τη στιγμή που θα πουλήσει την φετινή παραγωγή του, εκμεταλλευόμενος τυχόν ανόδους της τιμής.

 • Για τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στο Cotton+ η τιμή μπορεί να μείνει «ανοιχτή» μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2023
 • Για τους παραγωγούς που δεν είναι ενταγμένοι στο Cotton+, η τιμή μπορεί να μείνει «ανοιχτή» μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2022

Κατά την παράδοση, ο παραγωγός λαμβάνει μια προκαταβολή (70 λεπτά) και η εξόφληση γίνεται αφότου κλείσει την τιμή.

Χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει φέτος, τα προηγούμενα τρία χρόνια η τιμή του συσπόρου παρουσίαζε μικρή έως μεγάλη αύξηση τους μήνες μετά τη συγκομιδή (Δεκέμβριο – Φεβρουάριο). Η δυνατότητα που είχε ο παραγωγός να πουλήσει την παραγωγή του μέχρι και τον Φεβρουάριο ήταν επομένως πολύ σημαντική. 

3. Επιδότηση υγρασίας

Λόγω της αυξημένης αξίας του βάμβακος, η επιδότηση χαμηλής υγρασίας αναπροσαρμόζεται ως εξής:

Υγρασία (%)

Από - έως (%)

 Επιπλέον τιμή (λεπτά/κιλό)

13

12,5 -13,4

0,5

12

11,5 - 12,4

1

11

10,5 - 11,4

2

10

9,5 - 10,4

3

9

8,5 - 9,4

4

8

7,5 - 8,4

5

7

6,5 - 7,4

6

6

5,5 - 6,4

7

 

Έτσι, η χαμηλή υγρασία επιδοτείται ακόμα περισσότερο, φτάνοντας μέχρι και τα 7 λεπτά/κιλό.

4. Επιδότηση ποιότητας

Παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα CSF και Cotton+ λαμβάνουν επιδότηση ποιότητας, η οποία πλέον αναπροσαρμόζεται ως εξής:

 • Πρόγραμμα Certified Sustainable Fibermax (CSF)
  1. Ξηρικά χωράφια: 2,5€/στρέμμα
  2. Ποτιστικά χωράφια με ποικιλίες Elsa, Carla, Fiona: 10€/στρέμμα
  3. Ποτιστικά χωράφια με τις υπόλοιπες ποικιλίες Fibermax: 6€/στρέμμα
 • Ποικιλίες Elpida, Armonia, PRG 9048, Filia, Lazer, BA 1010, Fibermax (εκτός προγράμματος CSF)
  1. Ξηρικά χωράφια: 2,5€/στρέμμα
  2. Ποτιστικά χωράφια: 5€/στρέμμα

Όσοι παραγωγοί καλλιεργούν τις παραπάνω ποικιλίες αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο Cotton+ ακόμα, πρέπει να ενημερώσουν οπωσδήποτε το εκκοκκιστήριο ή το κέντρο συγκέντρωσης κατά την παράδοση για να τους δοθούν οι ανάλογες οδηγίες.

Οι επιδοτήσεις υψηλής παραγωγής και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, όπως έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα του Cotton+ για το 2022-23, ισχύουν κανονικά.

5. Φοροαπαλλαγή 50%

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, ισχύει απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο παραγωγός υπογράφει μαζί μας (μία φορά) το σχετικό συμφωνητικό, το οποίο εν συνεχεία προσκομίζει στο συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο ώστε να το υποβάλλει στο taxisnet.

6. Άμεση πληρωμή

Όπως και κάθε χρόνο, η πληρωμή του παραγωγού (με το σύνολο του ΦΠΑ) γίνεται άμεσα. Η εξόφληση των επιδοτήσεων ποιότητας, υγρασίας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης πραγματοποιείται μετά το πέρας της συγκομιδής, προκειμένου να γίνουν πρώτα οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

Ευχόμαστε καλή συγκομιδή σε όλους τους παραγωγούς! 

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter