Έναρξη παραλαβών - Όσα ισχύουν για τη χρονιά 2023-24
Έναρξη παραλαβών - Όσα ισχύουν για τη χρονιά 2023-24

Έναρξη παραλαβών - Όσα ισχύουν για τη χρονιά 2023-24

A- A+
Τρεις τρόποι τιμολόγησης, άμεση πληρωμή και όπως πάντα αξιοπιστία

Οι παραλαβές συσπόρου έχουν ήδη ξεκινήσει στην περιοχή μας και γι’ αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους παραγωγούς για τα όσα θα ισχύσουν κατά τη φετινή περίοδο συγκομιδής.

Επιλογή τρόπου τιμολόγησης:

1. Κλειστή τιμή ημέρας

Η κλειστή τιμή ημέρας ανακοινώνεται καθημερινά στις 08:00 από το site μας («Ημερήσια τιμή συσπόρου») και όλα τα σημεία παράδοσης (εκκοκκιστήρια, χώροι συγκέντρωσης). Δεν είναι δυνατό να αναπροσαρμοστεί (προς τα πάνω ή κάτω) στο μέλλον, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή των τιμών.

Κατά την παράδοση, ο παραγωγός λαμβάνει το πλήρες ποσό που αντιστοιχεί στην κλειστή τιμή ημέρας.

2. Εγγυημένη τιμή ημέρας (νέο)

Σε αντίθεση με την κλειστή τιμή ημέρας, δίνει στον παραγωγό τη δυνατότητα να κλείσει την τιμή στο μέλλον, παρέχοντας του ταυτόχρονα και μια ελάχιστη εγγυημένη τιμή. Η εγγυημένη αυτή τιμή προκύπτει από την κλειστή τιμή ημέρας, μειωμένη κατά 4 λεπτά. Αντίστοιχα, όταν στο μέλλον ο παραγωγός αποφασίσει να κλείσει την τιμή, η τιμή που θα λάβει θα είναι μειωμένη κατά 4 λεπτά από την αντίστοιχη κλειστή τιμή εκείνης της ημέρας. Ουσιαστικά, τα 4 αυτά λεπτά είναι ένα ασφάλιστρο, εξασφαλίζοντας τον παραγωγό σε περίπτωση πτώσης των τιμών.

 • Για τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στο Cotton+ η τιμή μπορεί να μείνει «ανοιχτή» μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2024
 • Για τους παραγωγούς που δεν είναι ενταγμένοι στο Cotton+, η τιμή μπορεί να μείνει «ανοιχτή» μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2023

Κατά την παράδοση, ο παραγωγός λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγυημένη τιμή ημέρας.

3. Ανοιχτή τιμή

Εάν κατά την παράδοση ο παραγωγός δεν επιθυμεί να πληρωθεί με την κλειστή ή την εγγυημένη τιμή ημέρας, μπορεί να επιλέξει να αφήσει την τιμή «ανοιχτή» και να πληρωθεί με βάση κάποια μελλοντική τιμή ημέρας.

Σε αντίθεση με την εγγυημένη τιμή ημέρας, εδώ δεν υπάρχει ελάχιστη (εγγυημένη) τιμή, το οποίο σημαίνει ότι σε περίπτωση πτώσης των τιμών ο παραγωγός δεν είναι εξασφαλισμένος.

 • Για τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στο Cotton+ η τιμή μπορεί να μείνει «ανοιχτή» μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2024
 • Για τους παραγωγούς που δεν είναι ενταγμένοι στο Cotton+, η τιμή μπορεί να μείνει «ανοιχτή» μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2023

Κατά την παράδοση, ο παραγωγός λαμβάνει μια προκαταβολή (40 λεπτά) και η εξόφληση γίνεται αφότου κλείσει την τιμή.

Παράδειγμα:

Ημερομηνία: 11/09/23
Κλειστή τιμή: 62 λεπτά/κιλό
Εγγυημένη τιμή: 58 λεπτά/κιλό

Ο παραγωγός παραδίδει βαμβάκι και έχει τις εξής τρεις επιλογές:

 1. Πληρώνεται με την κλειστή τιμή ημέρας (62 λεπτά), η οποία είναι και τελική (εκτός από τις διάφορες επιδοτήσεις του Cotton+, οι οποίες θα προστεθούν σε αυτήν)
 2. Πληρώνεται με την εγγυημένη τιμή (58 λεπτά), και έχει το δικαίωμα να «κλείσει» την τιμή σε μελλοντικό χρόνο:
  • Μετά από δύο μήνες η κλειστή τιμή ημέρας είναι στα 68 λεπτά και αποφασίζει να «κλείσει» την τιμή. Η τιμή που θα λάβει είναι 64 λεπτά (δηλαδή κατά 4 λεπτά μειωμένη από την κλειστή τιμή ημέρας).
  • Η τιμή παρουσιάζει πτώση και δεν βρίσκεται ξανά στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα. Ο παραγωγός είναι εξασφαλισμένος από την εγγυημένη τιμή που έχει ήδη λάβει.
 3. Λαμβάνει μια προκαταβολή (40 λεπτά) και αφήνει «ανοιχτή» την τιμή. Ο παραγωγός δεν είναι εξασφαλισμένος σε περίπτωση πτώσης των τιμών. 
  • Μετά από δύο μήνες η κλειστή τιμή ημέρας είναι στα 68 λεπτά και αποφασίζει να «κλείσει» την τιμή. Η τιμή που θα λάβει είναι 68 λεπτά. 
  • Η τιμή παρουσιάζει πτώση και δεν βρίσκεται ξανά στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα. Ο παραγωγός θα λάβει την κλειστή τιμή της εκάστοτε ημέρας ή της τελευταίας ημέρας που έχει το δικαίωμα να «κλείσει» την τιμή (30 Νοεμβρίου ή 15 Φεβρουαρίου).
   1. Μετά από δύο μήνες η κλειστή τιμή ημέρας είναι 56 λεπτά και αποφασίζει να «κλείσει» την τιμή. Η τιμή που θα λάβει είναι 56 λεπτά.
   2. Στις 15 Φεβρουαρίου (τελευταία ημέρα προθεσμίας) η κλειστή τιμή ημέρας είναι 56 λεπτά και ο παραγωγός δεν έχει «κλείσει» μέχρι τότε την τιμή του. Η τιμή «κλείνει» αυτόματα στα 56 λεπτά.

Επιδότηση υγρασίας

Όπως κάθε χρόνο, παρτίδες Cotton+ που παραδίδονται με χαμηλή υγρασία λαμβάνουν σημαντική επιδότηση. Με βάση τις τρέχουσες τιμές, η επιδότηση χαμηλής υγρασίας προσαρμόζεται ως εξής:

Υγρασία (%)

Από - έως (%)

Επιπλέον τιμή (λεπτά/κιλό)

13

12,5 -13,4

0,7

12

11,5 - 12,4

1,5

11

10,5 - 11,4

2,2

10

9,5 - 10,4

3

9

8,5 - 9,4

4

8

7,5 - 8,4

5

7

6,5 - 7,4

6

6

5,5 - 6,4

7

Έτσι, οι παραγωγοί έχουν ισχυρό κίνητρο να συγκομίσουν με χαμηλή υγρασία και να παραδώσουν ποιοτικότερο προϊόν.

Επιδότηση ποιότητας

Παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα CSF και Cotton+ λαμβάνουν επιδότηση ποιότητας, η οποία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ως εξής:

 • Πρόγραμμα Certified Sustainable Fibermax (CSF)
  1. Ξηρικά χωράφια: 3€/στρέμμα
  2. Ποτιστικά χωράφια με ποικιλίες Elsa, Carla, Fiona: 10€/στρέμμα
  3. Ποτιστικά χωράφια με τις υπόλοιπες ποικιλίες Fibermax: 6€/στρέμμα
 • Πρόγραμμα “Value”: ποικιλίες PRG 9048, Filia, Concha, Novelia
  1. Ξηρικά χωράφια: 3€/στρέμμα
  2. Ποτιστικά χωράφια: 7,5€/στρέμμα
 • Πρόγραμμα “Premium”: ποικιλίες Elpida, Armonia, BA 1010, Lazer, Fibermax (εκτός προγράμματος CSF)
  1. Ξηρικά χωράφια: 2,5€/στρέμμα
  2. Ποτιστικά χωράφια: 5€/στρέμμα

Όσοι παραγωγοί καλλιεργούν τις παραπάνω ποικιλίες αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο Cotton+ ακόμα, πρέπει να ενημερώσουν οπωσδήποτε το εκκοκκιστήριο ή το κέντρο συγκέντρωσης κατά την παράδοση για να τους δοθούν οι ανάλογες οδηγίες.

Επιδότηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Παραγωγοί που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που τρέχουν τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, ή έχουν πιστοποιηθεί μόνοι τους κατά τα πρότυπα Agro 2.1 και Agro 2.2/2, πρέπει να ενημερώσουν το εκκοκκιστήριο ή το κέντρο συγκέντρωσης κατά την παράδοση, ώστε να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση του προϊόντος τους.

Σημαντικό: Οι λίστες για ένταξη στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης έχουν κλείσει από τον Ιούνιο, συνεπώς δεν είναι δυνατό να προστεθεί κάποιος παραγωγός πλέον. 

Επιδότηση υψηλής παραγωγής

 • Επιδότηση του προγράμματος Certified Sustainable Fibermax (CSF):
  1. Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 2 λεπτά/κιλό
  2. Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 3 λεπτά/κιλό
 • Επιδότηση του προγράμματος "Value": ποικιλίες PRG 9048, Filia, Concha, Novelia:
  1. Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 2 λεπτά/κιλό
  2. Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 3 λεπτά/κιλό
 • Επιδότηση του προγράμματος "Premium": ποικιλίες Elpida, Armonia, Lazer, BA 1010, Fibermax (εκτός CSF):
  1. Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 1 λεπτά/κιλό
  2. Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 2 λεπτά/κιλό

Η παραπάνω επιδότηση αφορά την ποσότητα που παραδίδεται πάνω από το πλαφόν και εφαρμόζεται μόνο στις προαναφερθείσες ποικιλίες (προγράμματα "CSF", "Value" και "Premium"). Για παράδειγμα, παραγωγός που είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα CSF και παράγει 400 κιλά σε ποτιστικό χωράφι, επιδοτείται με 3 λεπτά/κιλό για τα 120 κιλά πάνω από τα 280 που είναι το πλαφόν.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει καλλιεργήσει και άλλες ποικιλίες του Cotton+ πέραν των παραπάνω, η επιδότηση εφαρμόζεται αναλογικά, με βάση τα στρέματα.

Άμεση πληρωμή

Όπως και κάθε χρόνο, η πληρωμή του παραγωγού (με το σύνολο του ΦΠΑ) γίνεται άμεσα. Η εξόφληση των επιδοτήσεων ποιότητας, υγρασίας, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και υψηλής παραγωγής πραγματοποιείται μετά το πέρας της συγκομιδής, προκειμένου να γίνουν πρώτα οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

Ευχόμαστε καλή συγκομιδή σε όλους τους παραγωγούς!

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter