Η Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος
Η Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος

Η Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος

A- A+

Την Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ: «Σκοπός της Εθνικής στρατηγικής είναι ο καθορισμός των στόχων και η περιγραφή των μέτρων για την μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα βάμβακος της χώρας μας. Η εθνική στρατηγική αφορά το χρονικό διάστημα 2019-2029.

Φορέας παρακολούθησης: Φορέας παρακολούθησης ορίζεται η Ομάδα Εργασίας Βάμβακος του ΥΠΑΑΤ. Η Ομάδα Εργασίας Βάμβακος είναι ο Φορέας όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα προσέρχονται για να συζητήσουν για όλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας. Η Ομάδα Βάμβακος θα πραγματοποιεί τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά έτος. Στις πρώτες δύο (τουλάχιστον) συνεδριάσεις του κάθε έτους, ένα από τα πάγια θέματα θα είναι ο απολογισμός δράσεων και το αποτέλεσμα αυτών στην βαμβακοκαλλιέργεια. Στις επόμενες δύο (τουλάχιστον)συνεδριάσεις του κάθε έτους, ένα από τα πάγια θέματα θα είναι ο προγραμματισμός δράσεων σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για το επόμενο έτος.

Αναθεώρηση Στρατηγικής και τυχόν επανακαθορισμός των στόχων αυτής, θα γίνεται κάθε πέντε (5) έτη, εκτός κι αν ξαφνικές και ιδιαίτερες απαιτήσεις και συγκυρίες επιτάσσουν την ενδιάμεση αναθεώρησή της νωρίτερα της δετίας), και πάντα μέσω της ομάδος εργασίας Βάμβακος.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 • Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας,
 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μεταποίησης του βάμβακος,
 • Η βελτίωση της ποιότητας και η δημιουργία «ταυτότητας» του Ελληνικού βάμβακος,
 • Η ανάδειξη των φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών του τρόπου παραγωγής του βάμβακος
 • Η διατήρηση και η διασφάλιση της στήριξης της ΚΑΠ για το βαμβάκι Τα μέσα / μέτρα (ανά στόχο):

Τα μέσα / μέτρα επίτευξης των στόχων της μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής 2019-2029 στον τομέα του βάμβακος, περιγράφονται παρακάτω (η παράθεση είναι αναφορική και όχι αξιολογική):

1ος στόχος: Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας

 1. Κατασκευή έργων υποδομής (π.χ. αρδευτικών έργων, αγροτική οδοποιία, δεξαμενές συγκέντρωσης όμβριων υδάτων για τη χρήσπ τους σε μέλλοντα χρόνο κ.α.)
 2. Λήψη μέτρων μείωσης του κόστους παραγωγής με σημαντικότερο τη
  μείωση του κόστους της ενέργειας (Αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα) καθώς και
  παροχή κινήτρων χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών πηγών ενέργειας (ηλιακή
  ενέργεια κ.λ.π.)
 3. Προώθηση Συνεργατικών σχημάτων (Οργανώσεις Παραγωγών, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί) με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού, τη Συλλογική Αγορά Αγροεφοδίων και την ανταγωνιστική διάθεση του προϊόντος.
 4. Ενίσχυση της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της βαμβακοκαλλιέργειας, μέσω της ένταξης των βαμβακοπαραγωγών στα Σχέδια Βελτίωσης.
 5. Χρηματοδότηση προγραμμάτων με συστήματα στάγδην άρδευσης για την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
 6. Χρηματοδότηση προγραμμάτων με συστήματα χρήσης ευφυούς γεωργίας – γεωργίας ακριβείας, για την μείωση των εισροών και την αύξηση της παραγωγής.
 7. Υιοθέτηση συστημάτων γεωργικών προειδοποιήσεων, πληροφόρησης και εκπαίδευσης στην έγκαιρη, ορθολογική και αποτελεσματική Φυτοπροστασία, παροχή κινήτρων για χρήση νέων τεχνολογιών με drones δορυφόρων ή άλλων τεχνικών μεθόδων για εδαφολογική διάγνωση ασθενειών καθώς και για φυτοπροστασία.
 8. Ενίσχυσης της πραγματικής καλλιέργειας βάμβακος μέσω εντατικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποίησής της μέσω του ισχύοντος συστήματος της παράδοσης της ελάχιστης ποσότητας ανά στρέμμα, προσαρμοσμένης στις πραγματικές μέσες αποδόσεις της κάθε περιοχής
 9. Διασφάλιση της χρήσης δραστικών ουσιών ΦΠΠ που θα εξασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική φυτοπροστατευτική κάλυψη της βαμβακοκαλλιέργειας
 10. Έρευνα και ανάπτυξη νέων πρακτικών και μεθόδων για τη χρήση και εφαρμογή αγροεφοδίων στην βαμβακοκαλλιέργεια,
 11. Συγκέντρωση & διανομή των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω μιας «ανοιχτής πλατφόρμας διαλόγου» – ιστοτόπου, σε όλους τους παραγωγούς και εταίρους
 12. Τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής-βαμβακοκαλλιέργειας, με παράλληλη ένταξη κάλυψης κινδύνων ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής
 13. Μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών των πραγματικών γεωργών
 14. Υποστήριξη εθελούσιων αναδασμών
 15. Προαιρετική Εκπαίδευση των βαμβακοκαλλιεργητών στις σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας και στην ορθή χρήση των αγροεφοδίων, στη χρήση των Ατομικών Μέσων Προστασίας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος,
 16. Προαιρετική Εκπαίδευση των βαμβακοπαραγωγών σε θέματα εμπορίας βάμβακος και της επίδρασης των χαρακτηριστικών του στην τιμή του, και ενημέρωση τους για τις εγχώριες και διεθνείς τιμές, τις εξελίξεις και τις τάσεις στην αγορά βάμβακος σε ημερήσια βάση. (μέσω της δημιουργίας Παρατηρητήριου Τιμών)
 17. Δημιουργία πλαισίου προπωλήσεων συσπόρου βαμβακιού
 18. Χρήση σύγχρονων Τραπεζικών εργαλείων χρηματοδότησης της βαμβακοκαλλιέργειας (συμβολαιακή γεωργία)
 19. Χρηματοδότηση προγράμματος γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων ποικιλιών βάμβακος και ανάθεση αυτού στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ


Δείτε ΕΔΩ την Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος

Πηγή: ypaithros.gr

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter