Νέα υψηλά στις τιµές φετινής και νέας σοδειάς βάµβακος
Νέα υψηλά στις τιµές φετινής και νέας σοδειάς βάµβακος

Νέα υψηλά στις τιµές φετινής και νέας σοδειάς βάµβακος

A- A+
Είχαµε νέα υψηλά για τις τιµές συµβολαίων Μαΐου, Ιουλίου, ∆εκεµβρίου ‘22

Γιάννης Παπαδογιάννης


Νέα Υόρκη 

Είναι αναµφισβήτητο πως το βαµβάκι έχει δυναµική, η οποία ενισχύεται από την πιθανότητα στροφής των παραγωγών σε άλλες καλλιέργειες. Παράλληλα κερδοσκοπικά κεφάλαια τοποθετούνται στην άνοδο, ενώ για τεχνικούς λόγους τα φιξαρίσµατα των κλωστηρίων σε ανοιχτά συµβόλαια αγοράς στηρίζουν το χρηµατιστήριο
σε περίπτωση διόρθωσης. Αναµφίβολα και η ξηρασία στο Τέξας, σε συνδυασµό µε τη µικρότερη παραγωγή στην Ινδία βοήθησαν στην άνοδο.

Ελληνική αγορά

∆εν υπάρχει δραστηριότητα για άλλη µια εβδοµάδα,όσο οι εκκοκκιστές δεν προσφέρουν
τη νέα σοδειά. Είναι λογική αντίδραση, καθώς το χρηµατιστήριο συνεχίζει να ενισχύεται, τα βαµβάκια δεν έχουν σπαρθεί ακόµα και παγκοσµίως η προσφορά ίνας έχει γίνει δύσκολη. Παράλληλα δεν υπάρχει µεγάλη ροή στα κλεισίµατα τιµών συσπόρου για τη νέα σοδειά, εποµένως και για τους εκκοκκιστές θα έχει ρίσκο να βγουν πωλητές χωρίς να γνωρίζουν το κόστος συσπόρου. Οι αγοραστές εµφανίζονται πιο χαλαροί σε σχέση µε τις προηγούµενες εβδοµάδες.

Πηγή: Agronews

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter