Πειραματική καλλιέργεια βαμβακιού στην Κομοτηνή
Πειραματική καλλιέργεια βαμβακιού στην Κομοτηνή

Πειραματική καλλιέργεια βαμβακιού στην Κομοτηνή

A- A+
Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ για το πιλοτικό μας αγροτεμάχιο

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, η BASF και τα Θρακικά εκκοκκιστήρια, συναποφασίσαμε να συνεργαστούμε και να πειραματιστούμε από κοινού, στα πλαίσια του προγράμματος “ Πιστοποίηση FiberMax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές CSF “ που αναδεικνύει την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού και προσφέρει πολλαπλά ποιοτικά και οικονομικά οφέλη, τόσο στους βαμβακοπαραγωγούς όσο και στη βαμβακοκαλλιέργεια, στη χώρα μας.

Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε και να αναδείξουμε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, των υψηλής ποιότητας ποικιλιών FiberMax & Stoneville, που διακινεί η BASF, καθώς και την καθοριστική συμβολή της ορθολογικής και της ποιοτικής θρέψης στη μεγιστοποίηση των στρεμματικών αποδόσεων και στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού.

Ως αποδεικτικός αγρός επελέγη να χρησιμοποιηθεί χωράφι χαμηλής γονιμότητας, στην περιοχή της Κομοτηνής, ώστε να αξιολογηθούν οι ποικιλίες και η αποτελεσματικότητα της λίπανσης σε δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης. Στο αγροτεμάχιο διενεργήθηκε εδαφική ανάλυση, η οποία επιβεβαίωσε τη χαμηλή του περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία.

Στον αποδεικτικό αγρό εγκαταστάθηκαν προς αξιολόγηση οι παρκάτω 4 ποικιλίες:

🔹 Elsa FiberMax (24 πειραματικές γραμμές)
🔹 Fiona FiberMax (20 πειραματικές γραμμές)
🔹 15-09 Stoneville (24 πειραματικές γραμμές)
🔹 10-19 Stoneville (16 πειραματικές γραμμές)

Η λίπανση της καλλιέργειας έγινε ύπο την καθοδήγηση και επίβλεψη της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τα βραδείας αποδέσμευσης και υψηλής απόδοσης λιπάσματα NutrActive, των οποίων η εφαρμογή έγινε γραμμικά με λιπασματοδιανομέα.

➡️ Βασική λίπανση: NutrActive leader 15-15-15 (+15)
➡️ Επιφανειακή λίπανση: NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

Επιπρόσθετα, στο τέλος Ιουλίου, λόγω της μεγάλης καρποφορίας και της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης, αποφασίστηκε η πρόσθετη στήριξη των φυτών με 8 kg/στρ. Nutrammon_solub, μέσω του συστήματος άρδευσης.

Παρά τη χαμηλή γονιμότητα του πειραματικού αγρού, η ανάπτυξη των φυτών υπήρξε άριστη σε όλα τα φαινολογικά στάδια, ενώ η σημερινή εικόνα της καλλιέργειας δείχνει ότι οι στρεμματικές αποδόσεις θα κυμανθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Κατά τη συγκομιδή της καλλιέργειας θα μετρηθούν και θα αξιολογηθούν η απόδοση της κάθε ποικιλίας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου βαμβακιού και η επίδραση της ολοκληρωμένης θρέψης σε αυτά.

🔊 Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, η BASF και τα Θρακικά εκκοκκιστήρια προσκαλούν όλους τους παραγωγούς της περιοχής, να συμμετέχουν στην ημερίδα που θα διοργανώσουν κατά τη συγκομιδή της καλλιέργειας και ταυτόχρονα θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά τους βαμβακοπαραγωγούς άλλων περιοχών της χώρας μας για τα αποτελέσματα του πειραματικού αγρού.

www.hellagrolip.gr

Πηγή: Hellagrolip-Facebook

Gallery

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter