Cotton+: Τι ισχύει για το 2023
Cotton+: Τι ισχύει για το 2023

Cotton+: Τι ισχύει για το 2023

A- A+
Βαμβάκι υψηλότερης αξίας και καλύτερης τιμής

Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια κάνει μεγάλη προσπάθεια για την παραγωγή ενός βαμβακιού που θα έχει υψηλότερη αξία από το κοινό επειδή θα είναι ποιοτικά καλύτερο ή πιστοποιημένο, η δε υπεραξία του θα επιστρέφει στον παραγωγό, ο οποίος θα έχει έτσι ένα καλύτερο εισόδημα.

Στο σύνολο των παροχών που προσφέρουν τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για την παραγωγή ενός ποιοτικότερου βαμβακιού έχουμε δώσει τον τίτλο Cotton+.

Η καταξίωση και η αποδοχή του Cotton+, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις ενός ανώτερου ποιοτικά βαμβακιού, μας δίδουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε καλύτερες τιμές στους παραγωγούς που συμμετέχουν σε αυτό. Παράγοντας ένα καλύτερο βαμβάκι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, δημιουργούμε ζήτηση για το προϊόν μας και κρατάμε ζωντανή τη βαμβακοκαλλιέργεια στην περιοχή μας.

Η μέση τιμή όλων των ποσοτήτων που παραλάβαμε την προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά (2022-23) ήταν 81 λεπτά το κιλό.

Οι διαφορές στις τιμές μεταξύ του «συμβατικού» βαμβακιού και του Cotton+ γίνονται ακόμα πιο αισθητές χρόνο με το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, για τη χρονιά που πέρασε (2022-23) τα επιπλέον χρήματα που έλαβαν όσοι παραγωγοί ήταν ενταγμένοι στο Cotton+ είχαν ως εξής:

 

Από (λεπτά/κιλό)

Έως (λεπτά/κιλό)

Υγρασία

0,5

7

Ποικιλία

1

3,5

Υψηλή παραγωγή

1

3

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

0

1

 

Έτσι υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που πήραν πάνω από 8 λεπτά το κιλό επιπλέον και αρκετοί πάνω από 10 λεπτά.

Με το κόστος της καλλιέργειας να έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά για την επόμενη χρονιά, τα οφέλη που αποκομίζει ο παραγωγός από την παραγωγή βαμβακιού με υψηλότερη αξία γίνονται όλο και πιο απαραίτητα. Χρηματοδότηση της καλλιέργειας, επιδότηση της ποιότητας, της υγρασίας και της υψηλής παραγωγής, αξιοποίηση των χρηματιστηριακών τιμών είναι μερικά από τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι παραγωγοί που εντάσσονται στο Cotton+. 

Τι ισχύει για το 2023

Το 2023 στο πρόγραμμα Cotton+ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι παραγωγοί που καλλιεργούν τις εξής ποικιλίες:

 1. Όλες οι ποικιλίες Fibermax
 2. PRG 9048, Filia, Concha, Novelia, PRG 9811, DP332, DP377, DP396 της Κ&Ν Ευθυμιάδης
 3. Elpida και Armonia του Αγροτικού Οίκου Σπύρου
 4. BA 1010, Lazer και ST 318 της Corteva
 5. Carisma της Χελαφάρμ
 6. Οlivia της Stoneville
 7. Phynta της Ελάνκο

Για το πρόγραμμα Certified Sustainable Fibermax (CSF), το σύνολο της δήλωσης του παραγωγού πρέπει να είναι καλλιεργημένο μόνο με ποικιλίες Fibermax, όπως απαιτεί το σύστημα πιστοποίησης «Πιστοποίηση Fibermax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές». Στις άλλες ποικιλίες μπορεί να καλλιεργήσει ο κάθε παραγωγός όσα στρέμματα επιθυμεί.

Εκτός των παραπάνω ποικιλιών, φέτος θα εξετάσουμε ξεχωριστά και τις ποικιλίες ST 830 (BASF), ST 810 (BASF), Balaika (Κ&Ν Ευθυμιάδης) και Monica (Αγροτικός Οίκος Σπύρου), οι οποίες θα λάβουν την επιδότηση χαμηλής υγρασίας (βλ. παρακάτω) και τυχόν πριμ ποιότητας, εφόσον παρουσιάσουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ποικιλίες που εντάσσονται στο Cotton+, η ελάχιστη ποσότητα των 1,8kg σπόρου ανά στρέμμα πρέπει να αποδεικνύεται από τα σχετικά τιμολόγια αγοράς σπόρου.

Επιδότηση ποιότητας

Η πρακτική να αγοράζεται το σύνολο του συσπόρου βαμβακιού στην ίδια τιμή οδήγησε σταδιακά στην υποβάθμιση της ποιότητας του.

Τα Θρακικά Εκκοκιστήρια ξεκίνησαν το 2018 να τιμολογούν το σύσπορο βαμβάκι που παραλαμβάνουν με βάση την ποιότητα του και συγκεκριμένα ανάλογα με την ποικιλία ή το πρόγραμμα πιστοποίησης:

Πρόγραμμα Certified Sustainable Fibermax (CSF)

 • Όλη η δήλωση πρέπει να είναι μόνο με ποικιλίες FiberMax
 • Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 3€/στρέμμα
 • Τα ποτιστικά χωράφια με ποικιλίες Elsa, Carla, Fiona, Adora, Irida επιδοτούνται με 10€/στρέμμα
 • Τα ποτιστικά χωράφια με τις υπόλοιπες ποικιλίες FiberMax επιδοτούνται με 6€/στρέμμα
 • Χρηματοδότηση με δικές μας επιταγές μέχρι και 100€/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 60€/στρέμμα για τα ξηρικά
 • Ελάχιστος μέσος όρος κιλών που θα παραδοθούν (πλαφόν): 280 κιλά/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 100 κιλά/στρέμμα για τα ξηρικά
 • Σε περίπτωση παραγωγής χαμηλότερης του πλαφόν, η επιδότηση προσαρμόζεται σε λεπτά/κιλό
 • Παρτίδες με υγρασία άνω του 16% εξαιρούνται του προγράμματος
 • Εγγραφή στο πρόγραμμα και προσκόμιση δικαιολογητικών (τιμολόγιο αγοράς σπόρου, δήλωση καλλιέργειας) μέχρι τέλος Μαϊου
 • Δυνατότητα πληρωμής της επιδότησης (3€, 6€ ή 10€/στρέμμα) ως προκαταβολή με την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών (τέλος Μαϊου)

Πρόγραμμα "Value": ποικιλίες PRG 9048, Filia, Concha, Novelia

 • Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 3€/στρέμμα
 • Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 7,5€/στρέμμα (κατ' ελάχιστον 2 λεπτά/κιλό)
 • Χρηματοδότηση με δικές μας επιταγές μέχρι και 80€/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 50€/στρέμμα για τα ξηρικά
 • Ελάχιστος μέσος όρος κιλών που θα παραδοθούν (πλαφόν): 280 κιλά/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 100 κιλά/στρέμμα για τα ξηρικά
 • Σε περίπτωση παραγωγής χαμηλότερης του πλαφόν, η επιδότηση προσαρμόζεται σε λεπτά/κιλό
 • H επιδότηση ανά στρέμμα εφαρμόζεται στην περίπτωση παράδοσης του συνόλου της παραγωγής στην επιχείρηση μας, σε αντίθετη περίπτωση η επιδότηση προσαρμόζεται σε λεπτά/κιλό
 • Παρτίδες με υγρασία άνω του 16% εξαιρούνται της επιδότησης
 • Εγγραφή στο πρόγραμμα και προσκόμιση δικαιολογητικών (τιμολόγιο αγοράς σπόρου, δήλωση καλλιέργειας) μέχρι 15 Ιουνίου
 • Δυνατότητα πληρωμής της επιδότησης (3€ ή 7,5€/στρέμμα) ως προκαταβολή με την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών (15 Ιουνίου)

Πρόγραμμα "Premium": ποικιλίες Elpida, Armonia, BA 1010, Lazer, Fibermax (εκτός προγράμματος CSF)

 • Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 2,5€/στρέμμα
 • Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 5€/στρέμμα (κατ' ελάχιστον 1 λεπτό/κιλό)
 • Χρηματοδότηση με δικές μας επιταγές μέχρι και 70€/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 45€/στρέμμα για τα ξηρικά
 • Ελάχιστος μέσος όρος κιλών που θα παραδοθούν (πλαφόν): 280 κιλά/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 100 κιλά/στρέμμα για τα ξηρικά
 • Σε περίπτωση παραγωγής χαμηλότερης του πλαφόν, η επιδότηση προσαρμόζεται σε λεπτά/κιλό
 • H επιδότηση ανά στρέμμα εφαρμόζεται στην περίπτωση παράδοσης του συνόλου της παραγωγής στην επιχείρηση μας, σε αντίθετη περίπτωση η επιδότηση προσαρμόζεται σε λεπτά/κιλό
 • Παρτίδες με υγρασία άνω του 16% εξαιρούνται της επιδότησης
 • Εγγραφή στο πρόγραμμα και προσκόμιση δικαιολογητικών (τιμολόγιο αγοράς σπόρου, δήλωση καλλιέργειας) μέχρι 15 Ιουνίου
 • Δυνατότητα πληρωμής της επιδότησης (2,5€ ή 5€/στρέμμα) ως προκαταβολή με την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών (15 Ιουνίου)

Πρόγραμμα "Plus": ποικιλίες DP 332, DP377, DP396, PRG 9811, Carisma, Olivia, ST 318, Phynta

 • Χρηματοδότηση με δικές μας επιταγές μέχρι και 60€/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 40€/στρέμμα για τα ξηρικά


Επιδότηση χαμηλής υγρασίας

Σε όλες τις ποικιλίες που συμμετέχουν στο Cotton+ θα μετράται κατά την παράδοση η υγρασία και θα επιδοτείται όταν αυτή είναι χαμηλή. Από 13% και κάτω, για κάθε βαθμό υγρασίας η τιμή θα αυξάνεται σύμφωνα με τον πίνακα:

Υγρασία (%)

Από - έως (%)

Προσαύξηση τιμής

13

12,5 -13,4

1%

12

11,5 - 12,4

2%

11

10,5 - 11,4

3%

10

9,5 - 10,4

4%

9

8,5 - 9,4

5%

8

7,5 - 8,4

6%

7

6,5 - 7,4

8%

6

5,5 - 6,4

10%

 

Η προσαύξηση εφαρμόζεται επί της τελικής τιμής, αφού έχουν προστεθεί οι επιδοτήσεις ποιότητας, υψηλής παραγωγής και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Το 2022-23 το βαμβάκι Cotton+ που παραδόθηκε στην επιχείρηση μας είχε κατά μέσο όρο υγρασία 7,1%, δίνοντας έτσι στους παραγωγούς 5,7 επιπλέον λεπτά.

Κλείσιμο τιμής πριν και μετά την παράδοση

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια είναι η μόνη επιχείρηση στην Ελλάδα που δίνει από το 2016 τη δυνατότητα στους παραγωγούς να κλείνουν την τιμή του βαμβακιού μέσω χρηματιστηρίου, για ένα διάστημα 12 μηνών και όχι μόνο την ημέρα που παραδίδουν το βαμβάκι τους. Πιο συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να κλείσει την τιμή από τον Φεβρουάριο μιας χρονιάς ως τον Φεβρουάριο της επόμενης.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στο Cotton+.

Κλείσιμο τιμής πριν την παράδοση (προπώληση συσπόρου)

Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να κλείσει τμηματικά την τιμή του συσπόρου βάμβακος που θα παραδώσει την επόμενη χρονιά. Έτσι, έχει εξασφαλίσει από νωρίς μια τιμή πώλησης του προϊόντος του, για μέρος της παραγωγής του, και μπορεί να προσαρμόσει το κοστολόγιο του ανάλογα. Σημειώνεται ότι η τιμή προπώλησης είναι τελική/οριστική (εκτός φυσικά από τις όποιες επιδοτήσεις, όπως αυτές της χαμηλής υγρασίας ή ποικιλίας, που προστίθενται σε αυτήν) και μπορεί να διαφέρει από την τιμή αγοράς κατά την περίοδο συγκομιδής.

Κλείσιμο τιμής μετά την παράδοση

Το σύστημα του κλεισίματος τιμής μετά την παράδοση είναι αυτό που έχει βοηθήσει σημαντικά τους παραγωγούς να επιτύχουν μια υψηλότερη τιμή για το βαμβάκι που παρέδωσαν, εκμεταλλευόμενοι τις αυξομειώσεις του χρηματιστηρίου βάμβακος. Ο παραγωγός λαμβάνει μια προκαταβολή κατά την παράδοση του συσπόρου βάμβακος και έχει τη δυνατότητα να «κλείσει» την τελική τιμή μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου. Η τιμή ημέρας, στην οποία μπορεί ο παραγωγός να πουλήσει την παραγωγή του, ανακοινώνεται καθημερινά από το site μας και όλα τα σημεία παράδοσης (εκκοκκιστήρια, χώροι συγκέντρωσης).


Εξέλιξη τιμής ημέρας τη χρονιά 2022-23


Τη χρονιά 2022-23, η τιμή ημέρας κυμάνθηκε μεταξύ 61 λεπτών/κιλό (Οκτώβριος 2022) και 99 λεπτών/κιλό (Μάιος 2022) και έτσι όσοι παραγωγοί επέλεξαν να προπωλήσουν μέρος της παραγωγής τους κατάφεραν να βελτιώσουν αισθητά το εισόδημα τους.

Επιδότηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Τα Θρακικά Εκκοκιστήρια θα επιδοτήσουν και φέτος την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη βαμβακοκαλλιέργεια. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

 • Επιδότηση: 1€/στρέμμα
 • Τα Θρακικά Εκκοκιστήρια αναλαμβάνουν το κόστος της πιστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι ο παραγωγός θα δηλώσει ενδιαφέρον και θα προσκομίσει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακολουθώντας όλες τις σχετικές οδηγίες που ορίζονται από τα πρότυπα Agro 2.1 και Agro 2.2/2.


Τραπεζική Συμβολαιακή

Τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα η χρηματοδότηση της καλλιέργειας έγινε εξαιρετικά δύσκολη για τους αγρότες. Γι' αυτό τον λόγο τα Θρακικά Εκκοκιστήρια ανέλαβαν να βοηθήσουν τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Cotton+ ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τη συγκομιδή του βαμβακιού τους και να πληρώσουν με αυτό τις υποχρεώσεις τους.

Η Τραπεζική Συμβολαιακή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς. Οι παραγωγοί υπογράφουν μία σύμβαση με την επιχείρηση για την παράδοση του βαμβακιού τους σε αυτήν και στη συνέχεια λαμβάνουν μία κάρτα από την τράπεζα, με την οποία μπορούν να αγοράσουν σπόρους, γεωργικά εφόδια, πετρέλαια, γεωργικά εργαλεία, να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Όταν παραδώσουν το βαμβάκι τους στο εκκοκκιστήριο, η εταιρεία οφείλει να ξεπληρώσει την τράπεζα (το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα χαμηλό).

Ειδικά για την επερχόμενη καλλιεργητική περίοδο και λόγω του αυξημένου κόστους καλλιέργειας, το ποσό της χρηματοδότησης μέσω της Τραπεζικής Συμβολαιακής έχει αυξηθεί.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να επικοινωνήσουν μαζί μας το συντομότερο δυνατό, ώστε να λάβουν την κάρτα έγκαιρα.

Επιδότηση υψηλής παραγωγής

Το 2021 η εταιρεία μας επιδότησε πιλοτικά τους παραγωγούς που ξεπέρασαν σε παραγωγή το πλαφόν που ορίζει το Cotton+, αποτέλεσμα αυξημένης φροντίδας των αγροτεμαχίων τους καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και απευθύνεται πλέον σε παραγωγούς όλων των περιοχών, που ήταν ενταγμένοι στο Cotton+ κατά την προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά, με προϋπόθεση το 100% των αγροτεμαχίων τους φέτος να έχει καλλιεργηθεί με ποικιλίες Cotton+.

Επιδότηση του προγράμματος Certified Sustainable Fibermax (CSF):

 • Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 2 λεπτά/κιλό
 • Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 3 λεπτά/κιλό

Επιδότηση του προγράμματος "Value": ποικιλίες PRG 9048, Filia, Concha, Novelia:

 • Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 2 λεπτά/κιλό
 • Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 3 λεπτά/κιλό

Επιδότηση του προγράμματος "Premium": ποικιλίες Elpida, Armonia, Lazer, BA 1010, Fibermax (εκτός CSF):

 • Τα ξηρικά χωράφια επιδοτούνται με 1 λεπτά/κιλό
 • Τα ποτιστικά χωράφια επιδοτούνται με 2 λεπτά/κιλό

Η παραπάνω επιδότηση αφορά την ποσότητα που παραδίδεται πάνω από το πλαφόν και εφαρμόζεται μόνο στις προαναφερθείσες ποικιλίες (προγράμματα "CSF", "Value" και "Premium"). Για παράδειγμα, παραγωγός που είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα CSF και παράγει 400 κιλά σε ποτιστικό χωράφι, επιδοτείται με 3 λεπτά/κιλό για τα 120 κιλά πάνω από τα 280 που είναι το πλαφόν.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει καλλιεργήσει και άλλες ποικιλίες του Cotton+ πέραν των παραπάνω, η επιδότηση εφαρμόζεται αναλογικά, με βάση τα στρέματα.

Άλλα πλεονεκτήματα όσων μετέχουν στο Cotton+ (αποκλειστικά)


Υποχρεώσεις / απαιτήσεις για ένταξη στο Cotton+

 • Ελάχιστος μέσος όρος κιλών που θα παραδοθούν (πλαφόν): 280 κιλά/στρέμμα για τα ποτιστικά χωράφια και 100 κιλά/στρέμμα για τα ξηρικά
 • Μέγιστη αποδεκτή υγρασία συσπόρου: 16%
 • Ελάχιστη ποσότητα σπόρου ανά στρέμμα: 1,8kg
 • Εφαρμογή αποφύλλωσης


Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο Cotton+

Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο Cotton+ πρέπει να προσκομίσουν αυστηρά ως τις 15 Ιουνίου:

 • Τη δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ)
 • Το τιμολόγιο αγοράς σπόρου (με ελάχιστη ποσότητα 1,8kg σπόρου ανά στρέμμα)


Διαφορές από προηγούμενες χρονιές

 • Οι ποικιλίες Concha και Novelia προστίθενται στο Cotton+ και μαζί με τις ποικιλίες PRG 9048 και Filia σχηματίζουν το πρόγραμμα "Value"
 • Οι ποικιλίες Adora και Irida προστίθενται στο πρόγραμμα "CSF" (Certified Sustainable Fibermax)
 • Το Cotton+ αποτελείται πλέον από τέσσερα βασικά προγράμματα: CSF, Value, Premium και Plus
 • Το ύψος της χρηματοδότησης με επιταγές της επιχείρησης αυξάνεται
 • Η επιδότηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προσαρμόζεται στο 1€/στρέμμα
 • Η επιδότηση χαμηλής υγρασίας προσαρμόζεται σε % επί της τελικής τιμής


Στόχοι μας είναι

 • Να πριμοδοτείται η ποιότητα: Βελτίωση της τιμής μέσω της παραγωγής βαμβακιού μεγαλύτερης αξίας και όχι υποσχέσεων ή «ειδικών συμφωνιών»
 • Ο κάθε παραγωγός να έχει τη δική του τιμή, αποκλειστικά και μόνο λόγω των επιλογών τουTags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter