Βαμβάκι στην Ελλάδα

Βαμβάκι στην Ελλάδα

4 Μαρτίου 2024
Η αγορά βάµβακος στα χέρια των κερδοσκόπων
Το βαµβάκι σηµείωσε νέα υψηλά που είχε να πιάσει από τον Σεπτέµβριο του ‘22.
+
26 Φεβρουαρίου 2024
Δεν έπεισε η διόρθωση στο βαµβάκι στην αρχή της εβδοµάδας
+
20 Φεβρουαρίου 2024
Απρόσµενη η διάρκεια του ράλι στο βαµβάκι
+
13 Φεβρουαρίου 2024
Συνεχίζονται οι πωλήσεις βάµβακος σε Τουρκία και Πακιστάν
Οι χρηµατιστηριακές τιµές όχι µόνο έσπασαν την αντίσταση των 85 σεντς, αλλά µε σχετική ευκολία και χωρίς υπερβολές στις συνεδριάσεις ξεπέρασαν και τα 87 σεντς ανά λίµπρα, επίπεδο που αποτελούσε το πάνω όριο του προηγούµενου εύρους τιµών.
+
5 Φεβρουαρίου 2024
Τουρκικά κλωστήρια αγοράζουν την τιµή και όχι την ποιότητα
Παρά τη σηµαντική ενίσχυση του δολαρίου, το βαµβάκι κρατιέται γύρω από τα επίπεδα των 85 σεντς ανά λίµπρα. Η ζήτηση, κατόπιν της πρόσφατης ανόδου, έχει λιγάκι ατονήσει εντούτοις δεν έχει εξαφανιστεί.
+
2 Φεβρουαρίου 2024
Αυξάνονται τα φιξαρίσµατα ανοιχτών συµβολαίων εκκοκκισµένου
+
1 Φεβρουαρίου 2024
ΚΑΚΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
+
25 Ιανουαρίου 2024
Νέες πωλήσεις βάµβακος και σταθερή βελτίωση της ζήτησης
Η θετική πορεία των πωλήσεων / εξαγωγών της αµερικανικής σοδειάς για συνεχόµενες εβδοµάδες δηµιουργεί την εντύπωση πως τα εν λόγω αποθέµατα θα µειώνονται µε γρήγορους ρυθµούς.
+
16 Ιανουαρίου 2024
Βελτίωση της ζήτησης παρά τα προβλήµατα µε τις µεταφορές
Κρατάνε καλά οι τιµές του χρηµατιστηρίου τα 80 σεντς και κινούνται εντός πολύ στενού εύρους.
+
11 Ιανουαρίου 2024
Πάγωµα εµπορίου λόγω προβληµάτων στη διώρυγα του Σουέζ
+

Βαμβάκι ανώτερης ποιότητας

με προστιθέμενη αξία που επιστρέφει στον παραγωγό

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter