Βαμβάκι στην Ελλάδα

Βαμβάκι στην Ελλάδα

1 Μαρτίου 2022
Γενικευµένη άνοδος κατόπιν της εισβολής στην Ουκρανία
Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σηµαντικές µεταβολές στις αγορές και προς τις δύο κατευθύνσεις.
+
21 Φεβρουαρίου 2022
∆ιορθωτικές κινήσεις λόγω κερδοσκοπικών ρευστοποιήσεων
+
14 Φεβρουαρίου 2022
Αντιστέκεται στη διόρθωση και συντηρείται υψηλά το βαμβάκι
+
31 Ιανουαρίου 2022
Ρεκόρ δεκαετίας παρά την πρόσκαιρη στασιμότητα
Η αγορά για λίγες συνεδριάσεις ήταν στάσιµη και ελαφρά υποτονική. Αρκετοί ανέµεναν γύρισµα διόρθωσης, αλλά τελικά δεν επαληθεύθηκαν.
+
25 Ιανουαρίου 2022
Θετικά θεµελιώδη σε περιβάλλον γενικευµένης ανόδου
Τα θεµελιωδή στοιχεία για το βαµβάκι είναι θετικά κι αυτό σηµειώθηκε στην πρόσφατη έκθεση προσφοράς / ζήτησης βάµβακος από το USDA.
+
21 Ιανουαρίου 2022
Η Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος
+
18 Ιανουαρίου 2022
Θετική για τις τιµές βάµβακος η έκθεση του USDA
+
10 Ιανουαρίου 2022
Δυναμικό το ξεκίνημα για το βαμβάκι με το νέο έτος
Η συνεχιζόµενη ζήτηση στη φυσική αγορά έχει πείσει τα κερδοσκοπικά κεφάλαια (funds) να τοποθετηθούν ξανά στην άνοδο για το βαµβάκι.
+
3 Ιανουαρίου 2022
Χαµηλοί όγκοι και υψηλή µεταβλητότητα στο βαµβάκι
Το βαµβάκι φαίνεται να θέλει να κάνει ένα δυναµικό τελείωµα στο φετινό έτος, όπως άλλωστε τα περισσότερα χρηµατιστήρια (εµπορευµάτων και αξιών).
+
20 Δεκεμβρίου 2021
∆ύσκολη η πώληση για τα βαριά µεταβροχικά
+

Βαμβάκι ανώτερης ποιότητας

με προστιθέμενη αξία που επιστρέφει στον παραγωγό

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter